Småkraftdagane Stavanger 28.-30.mars 2017

Småkraftdagane vert i 2017 arrangert i Stavanger 28.-30. mars. Fjord Energi vil ikkje ha eiga stand, men Monica og Beate vil vere tilstades på messa alle tre dagane. Ta gjerne kontakt dersom de ynskjer eit møte i løpet av messedagane. 

Småkraftdagane har årleg meir enn 400 deltakarar og over 50 utstillarar. Fjord Energi har vore tilstade på Småkraftdagane kvart år sidan 2009.