Vi tilbyr fysisk og finansiell forvaltning av kraftproduksjon for små kraftverk.  Finansiell forvaltning av kraft er ein ny måte å tenkje kraftomsetning på for små kraftprodusentar.

Les meir om kraftforvaltning

Vi omset elsertifikat og andre grøne meirverdiar på vegne av små kraftprodusentar. Dette gjev produsent ei meirinntekt utover ordinær kraftomsetning.

Les meir om grøne meirverdiar


Aktuelt frå Fjord Energi