Fjord Energi AS tilbyr følgjande tenester til småkraftprodusentar:

  • Kraftforvaltning (fysisk og finansiell) av kraftproduksjon på vegner av små kraftprodusentar
  • Forvaltning av grøne meirverdiar på vegner av kraftprodusent
  • Fjord Energi vil vere samarbeidspartnar til kraftprodusentane i strategiske spørsmål . Fjord Energi kan eksempelvis bistå produsent i forhandlingar med finansieringsinstitusjon.
  • Fjord Energi vil i tillegg sjå på framforhandling av felles avtale knytt til finansiering, forsikring, service og vedlikehald og andre tenester for kraftprodusentane.