Byrkjelo Kraft AS
Kandal Kraft AS
Ytre Kandal Kraft AS
Årdal Kraft AS
Egge Kraft AS
Rongkleiv Kraft AS
Befring Kraft AS
Hope Energi AS
Hjelle Kraftverk AS
Kvitefella Kraft AS
Horpedal Kraft AS
Skyggeelva Kraft AS
Hjelledalen Kraftlag AS
Veiteberg Kraftverk AS
Valaker Kraft AS
Hoelsfossen Elverk AS
Nedrebø Kraftverk AS
Vallestadfossen Kraftverk AS
Nydalselva Kraft AS
Andre
Sum

 

20,203 %
13,509 %
  9,564 %
  8,966 %
  7,053 %
  5,738 %
  5,559 %
  3,945 %
  3,467 %
  2,152 %
  1,973 %
  1,195 %
  1,136 %
  0,837 %
  0,598 %
0,598 %
0,598 %
0,598 %
0,598 %
11,835 %
100%