Etter inføringa av Elhub i kraftmarknaden kan sluttbrukarar finne alle sine målepunkt med tilhøyrande måleverdiar i ein eigen nettportal som heiter Elhub Web Plugin. I tillegg til å sjå måleverdiar kan du styre tilgangar og lagringsperiode for måleverdiar. Det er kun du som sluttbrukar som kan sjå og endre denne informasjonen gjennom nettportalen.

Nedanfor er link til portalen. Pålogging med BankID eller andre autentiseringsmåtar som er tilgjengeleg gjennom ID-porten.

Elhub Web Plugin

Meir informasjon om Elhub Web Plugin
Meir informasjon om Elhub